Pozwolenie na wykrywacz metali – co należy wiedzieć

Amatorskie wykrywanie metali istnieje już od wielu lat i szybko stało się bardzo popularnym hobby i rozrywką. Prasa i inne media często donoszą o sensacyjnych znaleziskach niosących ze sobą znamiona kulturalne czy historyczne. Samozwańczy poszukiwacze skarbów i entuzjaści historii istnieją na całym świecie, a zajęcie to stało się również świetnym sposobem na utrzymanie formy, zarobienie dodatkowych pieniędzy, spotkanie z przyjaciółmi i odkrywanie historii pod naszymi stopami. Wiele wspaniałych znalezisk zostało odkrytych przez społeczeństwo za pomocą wykrywaczy metali. Nie ma co liczyć co prawda na odkrycie osławionej „Bursztynowej Komnaty” czy „złotego pociągu”, ale już cenne artefakty z II wojny światowej czy zbiory monet… Nie każdy jednak wie, że przyrząd taki jak wykrywacz metali, zgodnie z obowiązującym polskim prawem, wymaga zgłoszenia i zarejestrowania. W poniższym tekście dowiesz się jakie wymagania trzeba spełnić aby otrzymać stosowne pozwolenie na wykrywacz metali.

Poszukiwanie metali w prawie polskim

Przede wszystkim należy zauważyć, że samo poszukiwanie metali jest zgodnie z wolą polskiego prawodawcy obłożone kilkoma istotnymi uwarunkowaniami. O ile nie ma problemu w poszukiwaniu rzeczy osobistych (takich jak na przykład zagubione klucze), o tyle rozpoczęcie „tresure hunting” przykładowo na terenach archeologicznych jest już surowo zabronione. To archeolodzy mają wyłączny dostęp na teren stanowisk historycznych, objętych (co warto zaznaczyć) ochroną prawną przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwego dla danego terenu. Podobnie jest w wypadku parków narodowych, czy wojskowych jednostek i poligonów.

Nawet jednak jeżeli chodzi o używanie wykrywacza metali na własną rękę w terenie, który nie podchodzi pod bezpośrednią jurysdykcję organów państwa, wymaga wyrobienia stosownego pozwolenia i wniesienia wymaganej opłaty. W przeciwnym wypadku narażamy się na wysoką grzywnę, a nawet karę pozbawienia wolności!

Jak wyrobić sobie pozwolenie na wykrywacz metali?

Wszelkie informacje dotyczące uzyskania pozwolenia na używanie wykrywacza metali można łatwo odszukać na stronie internetowej właściwego dla miejsca zamieszkania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Postarajmy się jednak przedstawić w skrócie te wymagania.

Przede wszystkim, co już pokrótce sygnalizowaliśmy, pozwolenie takie jest konieczne tylko w wypadku, kiedy poszukujemy rzeczy o wartości historycznej – w skrócie ujmując, zabytków. Co prawda nie istnieje jednolita definicja takiego artefaktu, ale warto pozwolenie załatwić, nawet gdy mamy wątpliwości.

Internet jest tak cudownym miejscem, że bez problemu można znaleźć odpowiednie formularze, które należy wypełnić i przesłać do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wniosek taki zawierać będzie nasze dane osobowe, miejsce poszukiwań (współrzędne geodezyjne lub geograficzne) i miejsce na uzasadnienie. Dodatkowo do formularza należy dołączyć zgodę właściciela danego gruntu oraz potwierdzenie opłaty skarbowej. Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie podania.

Armia24