Patent strzelecki – czym jest i jak go zdobyć?

Miłośników strzelectwa jest w Polsce wielu, a uprawianie tej szlachetnej dyscypliny ma całkiem długa historię, wywodzącą się jeszcze ze średniowiecznych bractw kurkowych. Zanim jednak będziemy mogli oddać się w pełni swojej pasji strzeleckiej konieczne jest wypełnienie pewnych prawnych zobowiązań. Chodzi oczywiście tutaj o wyrobienie sobie pozwolenia na broń sportową. Pierwszym etapem jest patent strzelecki. W poniższym tekście odpowiemy na pytania czym on w rzeczywistości jest i jak go zdobyć.

Czym jest patent strzelecki?

Zacznijmy od definicji. Patent strzelecki jest to dokument informujący o tym, że jego posiadacz nabył zdolności uprawniające go do uprawiania sportów strzeleckich w Polsce. Poznał zatem prawa i zasady, które obejmują bezpieczne i odpowiedzialne posługiwanie się bronią sportową. Wydawany jest w odniesieniu do trzech podstawowych dyscyplin strzeleckich: w pistolecie, karabinie oraz strzelbie gładkolufowej.

Taki patent strzelecki uprawnia do odbywania treningów i udziału w zawodach odbywanych w danej dyscyplinie, jednej z wyżej wymienionych. Poza tym afiszujący się jego posiadaniem może ubiegać się o wydanie specjalnych licencji: zawodniczej, sędziowskiej i pozwolenia na broń sportową.

Aby ubiegać się o patent należy mieć ukończone 18 lat oraz wykazać się przynajmniej 3 miesięcznym członkostwem w strzeleckim klubie sportowym. Przede wszystkim jednak – zdać wiążący egzamin.

Jak wygląda egzamin na patent strzelecki

Zacznijmy od tego, że egzamin taki przebiega dwutorowo. Mamy tutaj część teoretyczną i praktyczną, a zdanie ich obu upoważnia dopiero do uzyskania patentu strzeleckiego. Wymagane są ponadto zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do uprawiania sportów strzeleckich oraz przystąpienia do procedury egzaminacyjnej, a ponadto dokumenty potwierdzające wstępne szkolenie w klubie sportowym i wniesienie wymaganej opłaty skarbowej.

Część teoretyczna przeprowadzana jest w postaci testu wiedzy z obowiązującego prawa w zakresie używania broni palnej w Polsce, regulaminów strzeleckich i zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią. Ubiegający się o patent są tez przepytywani z budowy i technicznych zasad działania broni strzeleckiej. Istotnym fragmentem egzaminu są pytania odnoszące się do aktualnych przepisów Kodeksu Karnego.

W części praktycznej natomiast, główny nacisk położony jest na umiejętności strzeleckie sensu stricto. Przeprowadzana jest zatem na strzelnicy, oczywiście pod okiem profesjonalnych instruktorów. W zakres zdolności jakimi muszą wykazać się przyszli posiadacze patentu wchodzi znajomość regulaminu strzelnicy, umiejętność rozkładania i składania broni sportowej oraz samo strzelanie do celu.

Jakie są koszty przystąpienia do egzaminu?

Egzamin na patent strzelecki kosztuje obecnie 400 zł, jednak do ceny tej doliczyć jeszcze należy pozwolenie od lekarza medycyny – zwyczajowo jest to wydatek rzędu 50 zł. Jeżeli na samym egzaminie podwinie się noga, albo raczej zadrży ręka, poprawka części praktycznej to koszt 100 zł.

Armia24