Jak wyrobić w Polsce pozwolenie na broń sportową?

Pozwolenie na broń sportową jest zdecydowanie najczęściej udzielaną licencją na broń palną w Polsce. W naszym kraju wielu jest entuzjastów sportów strzeleckich, no ale przemawia za tym długa i bogata tradycja bractw kurkowych. Już za chwile dowiemy się zresztą, że polskie prawo o sportowej broni palnej jest jednym z najbardziej łaskawych dla miłośników strzelania. W niniejszym tekście powiemy też o tym, jakie trzeba spełnić warunki by wyrobić sobie pozwolenie na broń sportową.

Polska na tle innych krajów

Prawda jest taka i powinniśmy to podkreślić na samym początku naszego wywodu, że prawo o broni palnej w Polsce jest jednym z najlepszych w całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o posiadanie, noszenie i używanie broni sportowej. Dlaczego?

Przede wszystkim nie ma ograniczeń dotyczących pistoletów i karabinów półautomatycznych z pełnym kalibrem, nie ma też żadnych szczegółowych wskazań i przeciwskazań dotyczących pojemności magazynków, a po uzyskaniu stosownej licencji na broń palną można uzyskać wszystko, w granicach danego kalibru określonego w pozwoleniu. Dlatego ludzie z całej Europy, zwłaszcza z Europy Zachodniej, przyjeżdżają do Polski lub Czech na szkolenie z broni palnej, zwłaszcza sportowej, która jest najczęściej używaną. Dodatkowo warto podkreślić, że w Polsce pozwolenie na broń palną udzielane jest bezterminowo czyli po prostu dożywotnio i nie ma potrzeby go odnawiać.

Pozwolenie na broń sportową w Polsce – warunki

Generalnie należy wypełnić kilka warunków, aby uzyskać pozwolenie na broń sportową w Polsce. Zostały one wyartykułowane w ustawie o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku.

Przede wszystkim trzeba zapisać się do dowolnego (zarejestrowanego) klubu lub stowarzyszenia strzeleckiego. Tam, po trzech miesiącach można się ubiegać, po stosownym szkoleniu z obsługi broni i przepisów oraz po zdaniu egzaminu (teoretycznego i praktycznego), o tzw. patent strzelecki. To właśnie ten dokument pozwala o ubieganie się o opisywaną licencję i jego wyrobienie jest pierwszym, koniecznym krokiem w tym kierunku. pamiętajmy, że trzeba również załatwić sobie orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań i wnieść opłatę skarbową (aktualnie wynosi ona 400 zł).

Teraz można już składać stosowny wniosek do Polskiego Związku Sportów Strzeleckich o wydanie licencji, pozwalającej na udział w zawodach strzeleckich. Aby dokument ten był ważny, należy brać udział w przynajmniej 4 zawodach w ciągu roku kalendarzowego. W ten sposób licencja jest automatycznie odnawiana. To już ostatni podstawowy warunek, który trzeba spełnić.

Wniosek o pozwolenie na broń sportowa

W ten oto sposób docieramy do meritum. Wniosek o pozwolenie na broń sportowa, wraz z kompletem dokumentów (patent, orzeczenie lekarskie, licencja PZSS) składamy do Wydziału Postępowań Administracyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji, odpowiedniej do miejsca zameldowania. Niestety trzeba jeszcze przejść przez badania psychologiczne, które potwierdzą poczytalność. Zdobyć tez należy zaświadczenie o niekaralności. Wszystko to dołączamy do stosownego wniosku, którego wzór znaleźć można bez problemu w sieci.

Armia24