Kagero Publishing

okrety ws02 aero05 sm06 mwsp03 amia04 Okrety01 mil

Back Jesteś tutaj: Start Wiadomości Powstaje Thales Alenia Space Polska

Wiadomości

Powstaje Thales Alenia Space Polska

 

8 czerwca w Warszawie podpisano umowę, na mocy której Thales Alenia Space utworzy zależną od siebie spółkę Thales Alenia Space Polska z siedzibą w stolicy Polski. Decyzja o powstaniu w Polsce nowej odnogi Thales Alenia Space jest konsekwencją przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej z jednej strony, jak również zainteresowania ze strony Thales Alenia Space polskimi wojskowymi programami kosmicznymi z drugiej. Przy okazji zawarto umowy o współpracy z polskimi podmiotami.

04tas

Wydarzeniu nadano uroczystą oprawę, czemu sprzyjały klasycystyczne wnętrza Pałacu Na Wyspie w Łazienkach Królewskich, a przede wszystkim przybyli przedstawiciele przemysłu, nauki i władz. Thales Alenia Space (TAS) reprezentował prezes spółki i zarazem jej dyrektor generalny Jean-Loïc Galle. Poza tym obecni byli prezes Thales Polska Paweł Piotrowski oraz świeżo mianowany dyrektor generalny Thales Alenia Space Polska (TASP) Andrzej Banasiak. W imieniu władz Republiki Francuskiej przemawiał Pierwszy Radca Ambasady Francji w Polsce Sylvain Guiaugué, natomiast z polskiej strony była to Otylia Trzaskalska-Stroińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki oraz poseł Maciej Mroczek. Natomiast prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) prof. Marek Banaszkiewicz oraz przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN prof. Piotr Wolański przybyli jako przedstawiciele polskiej nauki i polskiego sektora kosmicznego.

Tenże sektor kosmiczny, dobry przykład na równoległy rozwój technologii podwójnego wykorzystania, generuje na świecie roczny dochód na poziomie 300 mld USD. Nic dziwnego, że jest to także obszar rynkowej ekspansji Grupy Thales, a konkretnie jej spółki zależnej TAS, w której 67% procent udziałów ma Thales, a pozostałe 43% Finmeccanica. Zarazem TAS jest częścią europejskiego przemysłu kosmicznego, koncentrując się na technologiach satelitarnych w zakresie łączności, nawigacji, komunikacji, rozpoznania. Z jednej strony TAS zapewnia usługi na przykład dla francuskiego resortu obrony, z drugiej oferuje gotowe rozwiązania eksportowe.

01tas

Katalizatorem obecnej ekspansji TAS w Polsce było przystąpienie naszego państwa do Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency, ESA) – dodajmy dość późne, gdyż w 2012 r. – oraz program operacyjny w ramach modernizacji technicznej SZ RP dotyczący rozpoznania obrazowego i satelitarnego. Zakłada on, że do 2022 r. wyda się 2550,9 mln PLN w celu wyposażenia WP w urządzenia umożliwiające rozpoznanie obrazowe, także kosmicznego (obok zakupu bezzałogowców). Poza tym większość programów operacyjnych wymaga rozwoju systemów łączności satelitarnej wspomagających szerokopasmową transmisję danych oraz nawigację satelitarną.

Utworzenie spółki Thales Alenia Space Polska ma na celu przyśpieszenie partnerstwa naukowego oraz przemysłowego, którego budowę rozpoczęła w Polsce firma Thales Alenia Space. Wspieramy dążenie polskiego rządu do zbudowania silnego przemysłu kosmicznego w kraju oferując włączenie lokalnych partnerów do globalnej sieci dostaw TAS. Inauguracja Thales Alenia Space Polska na rynku służy również wsparciu strategicznych celów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Docelowo pragniemy inicjować jeszcze szerszą współpracę zarówno przy realizacji założeń rządowych, jak i potrzeb rynku komercyjnego – powiedział prezes Galle.

Powołanie TASP to następny krok TAS w swoim europejskim rozwoju po utworzeniu spółki córki TAS w Wielkiej Brytanii w 2014 roku, otworzeniu nowej fabryki w Niemczech w 2011 r. oraz umocnieniu obecności w Belgii dzięki budowie nowej fabryki w Leuven.

02tas

Przemysł kosmiczny rozwija się bardzo dynamicznie. Ekspansja TAS w Polsce, w momencie podjęcia strategicznych decyzji o rozwoju sektora kosmicznego w kraju, oznacza ogromne możliwości dla spółki. Jednocześnie wierzę, że wejście na polski rynek firmy z globalnym doświadczeniem i olbrzymim zapleczem technologicznym w branży kosmicznej przyczyni się do rozwoju lokalnego przemysłu. To również podkreśla intencje TAS w dążeniu do osiągnięcia pozycji wiodącego partnera w rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego – podkreślił dyrektor Banasiak. Poza tym jako główne zadania dla kierowanej przez siebie spółki wymienił umocowanie TAS w Polsce oraz wsparcie dla polskich programów kosmicznych, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Temu pierwszemu celowi ma służyć włączenie poprzez TASP polskiego sektora kosmicznego w międzynarodową sieć dostawców TAS.

W podobnym tonie wypowiadał się prezes Piotrowski przypominając świetną historię współpracy i obecności Thalesa w Polsce w postaci trzech filarów, czyli wspólnych projektów naukowo-badawczych przeprowadzanych razem z WAT czy AGH, kooperacji z polskim przemysłem obronnym w tym z PIT-Radwar, Radmorem, a teraz z PGZ oraz zatrudnianiu jako pracowników, w tym inżynierów, przez Thales Polska wyłącznie Polaków. A obszar działalności Thales Polska nie obejmuje jedynie wojska, ale także technologie cywilne, jak chociażby modernizację infrastruktury, np. w obrębie kolei.

03tas

Ważnym punktem poniedziałkowego spotkania było podpisanie porozumienia ze Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego oraz z Klastrem Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Wcześniej TAS podpisał list intencyjny m.in. z Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem Warszawskim, deklarując chęć wspólnego rozwijania projektów badawczych w sektorze kosmicznym. TAS funduje również nagrodę naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jej laureatka za badania nad kompozytami dr inż. Ewelina Ciecierska (Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej) także była obecna wśród przybyłych gości. Zresztą lista polskich firm i instytucji, z którym już współpracuje TAS obejmuje m.in.: Aseco, Astronikę, Instytut Lotnictwa, Centrum Badań Kosmicznych PAN czy PIAP.

Powołanie do życia TASP stwarza możliwości rozwoju dla polskich przedsiębiorstw branży kosmicznej. Jest to dość intratna perspektywa, co uświadomił Sylvain Guiaugué, przytaczając dane, wedle których we Francji 1 EUR inwestycji w branżę kosmiczną przekłada się na 20 EUR bezpośrednich i pośrednich dochodów. Nie można też zapominać, że TASP to także oferta natury politycznej, bez której trudno sobie wyobrażać pozyskanie przez Polskę tak unikatowych i wąsko reglamentowanych komercyjnie rozwiązań jak satelity wojskowe. Tutaj wśród opracowań TAS można wymienić satelity obserwacyjne typu Pléiades-1A/1B realizujące misje wojskowe i cywilne oraz nowsze francuskie wojskowe satelity rozpoznawcze serii Hélios II, do których TAS skonstruował układy optyczne. O ile w przypadku typu Pléiades rozdzielczość obrazowania wynosi 70 cm, to wedle oficjalnie niepotwierdzonych danych, rozdzielczość zdjęć robionych przez Hélios II jest już ponad dwukrotnie wyższa. Z satelity Hélios IIB korzysta Francja, Belgia, Hiszpania, RFN, Grecja i Włochy. TAS jest także zaangażowane w prace nad następcą satelitów Hélios, czyli tzw. CSO (fr. Composante Spatiale Optique).

05tas

 


 

Najnowsze wiadomości

zapraszamy do sklepu    •    sklep.kagero.pl

nowosci portal