Kagero Publishing

okrety ws02 aero05 sm06 mwsp03 amia04 Okrety01 mil

Back Jesteś tutaj: Start Technologie NCBR rozwija polski sektor innowacyjnego lotnictwa

Technologie

NCBR rozwija polski sektor innowacyjnego lotnictwa

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejny konkurs z nowej perspektywy UE w Programie Inteligentny Rozwój. Aż 400 mln zł przeznaczonych zostanie dla przedsiębiorców na sfinansowanie nowoczesnych technologii w polskim przemyśle lotniczym.

ncbr 20130606s

Polscy naukowcy są liderami innowacji w światowym lotnictwie. Nasza dolina lotnicza nie tylko produkuje nowoczesne rozwiązania dla największych producentów samolotów na świcie, ale również komercjalizuje własne inteligentne technologie. Transport lotniczy to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego nowe technologie, które powstaną dzięki programowi InnLot mogą stanowić koło zamachowe dla innych krajowych inteligentnych specjalizacji – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Konkurs programu „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo” jest organizowany w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR, służącemu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Wsparcie przeznaczone zostanie na sfinansowanie projektów z zakresu nowoczesnych technologii z branży lotniczej o największym potencjale wprowadzenia ich rynek.

Program InnoLot należy do grupy programów sektorowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Lotnictwo to jedna z strategicznych gałęzi gospodarki naszego kraju. Dzięki funduszom europejskim polscy naukowcy i inżynierowie otrzymają szanse na realizację ambitnych przedsięwzięć badawczo rozwojowych, a polscy przedsiębiorcy uzyskają oryginalne innowacyjne rozwiązania wzmacniające ich przewagę nad konkurentami z zagranicznych firm lotniczych – zapowiada prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

NCBR przewidział na projekty w konkursie 400 mln zł. Dofinansowanie przewidziane jest dla przedsiębiorców aplikujących samodzielnie oraz w konsorcjach przemysłowych. Nabór wniosków potrwa od 18 maja do 17 lipca 2015 roku.

Ogłoszony w ramach PO Inteligentny Rozwój konkurs stanowi kontynuację realizowanego dotychczas programu InnoLot, będącego rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa. W jego ramach wsparcie z NCBR w wysokości około 178 mln zł  uzyskało 11 projektów, a środki własne wniesione przez przedsiębiorców celem współfinansowania projektów wyniosły 135 mln zł.

 

Najnowsze wiadomości

zapraszamy do sklepu    •    sklep.kagero.pl

nowosci portal