Kagero Publishing

okrety ws02 aero05 sm06 mwsp03 amia04 Okrety01 mil

Back Jesteś tutaj: Start Na lądzie Puma oficjalnie przyjęta do uzbrojenia

Na lądzie

Puma oficjalnie przyjęta do uzbrojenia

 

Bojowy wóz piechoty Puma rozpoczyna liniową eksploatację w jednostkach Bundeswehry. Niemiecka agencja zamówień publicznych wystawiła Pumie zgodę potrzebną do użycia w niemieckim wojsku.

Puma-01-15

Mający swoją siedzibę w Koblencji urząd BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, czyli Federalne Biuro ds. Sprzętu Bundeswehry, Technologii Informacyjnej i Wsparcia Eksploatacji) wydał właśnie zezwolenie „Zatwierdzone do eksploatacji” odnoszące się do bwp Puma przeznaczonych dla niemieckiego wojska. W ten sposób został zwieńczony długi i żmudny proces obejmujący prace konstruktorskie, intensywne testy prowadzone w należących do Bundeswehry ośrodkach WTD (Wehrtechnische Dienststellen – Usługi Techniczne), kilkumiesięczne zagraniczne próby w skrajnych warunkach pustynnych i zimowych oraz różnorodne testy polowe prowadzone bezpośrednio przez niemieckich żołnierzy. I tak najnowszy niemiecki bewup może zacząć trafiać do jednostek Bundeswehry, co wiąże się także z otrzymaniem przez każdy nowy wóz własnych tablic rejestracyjnych oraz dopuszczenie do ruchu publicznymi drogami, do czego nasi zachodni sąsiedzi przywiązują ogromnie duże znaczenie.
 
Bojowy wóz piechoty Puma ma zacząć zastępować w niemieckim wojsku bwp Marder, którego pierwsze modele trafiły do jednostek niemieckiej (wówczas zachodnioniemieckiej) piechoty zmechanizowanej ponad czterdzieści lat temu w 1971 r.
 
Zanim BAAINBw mogło wydać swoje pozwolenie, Puma musiała spełnić szereg warunków wstępnych. Przede wszystkim do konstrukcji nowego bewupa musiano wprowadzić wszystkie modyfikacje i poprawki wnioskowane na podstawie wyników prób i testów. Te zmiany trzeba było też uwzględnić w przygotowanej technologii produkcji seryjnej Pumy. Zanim Puma mogła dostać zezwolenie z  BAAINBw, wcześniej swoją rekomendację musiało wystawić centralne biuro pojazdów wojskowych Bundeswehry (Militärkraftfahrtstelle), co właśnie wiązało się z dopuszczeniem do ruchu drogowego.
 
13 kwietnia 2015 r. niemiecki Szef Sztabu Wojsk Lądowych zgłosił formalną wolę przyjęcia do uzbrojenia bwp Puma. Następnie pozostało już tylko czekać na zezwolenie wydane przez BAAINBw. W ten sposób największy obecnie program dotyczący uzbrojenia Bundeswehry zakończył kolejny etap. Wielkość nakładów na cały program bwp Puma ma jednak fatalne przełożenie na cenę jednostkową nowego wozu, która zwiększona dodatkowo redukowaną pulą zamówionych egzemplarzy, sięgnęła astronomicznej kwoty 8,85 mln EUR. Wystarczy tę kwotę porównać np. z cenami dostępnych na rynku przenośnych przeciwpancernych pocisków kierowanych. Nic dziwnego zatem, że dotąd Puma nie zdobyła żadnego kontraktu eksportowego.
Puma-02-15
 
Niemniej w RFN rusza teraz szkolenie pierwszej grupy instruktorów, do czego będzie wykorzystywanych siedem nowych wozów. W kolejnych miesiącach tego roku będą dostępne kolejne egzemplarze Pumy, które także zostaną przekazane do ośrodka szkoleniowego w Munster (Ausbildungszentrum Munster – AusbZ Munster).Specjalnie pod kątem przeszkalania na bwp Puma, została stworzona nowa struktura, która zajmie się trenowaniem przez okres trzech miesięcy każdej kompanii zmechanizowanej niemieckiego wojska, co także będzie odbywało się w AusbZ Munster. Personel nowej organizacji będzie odpowiedzialny za odbiór nowo wyprodukowanych wozów od producenta, wyposażenia ich w dedykowane wyposażenie Bundeswehry, a następnie przekazanie pojazdów do oddziałów, które będą na nich szkolone.  Po ukończeniu takiego 3-miesięcznego kursu, kończące go załogi będą mogły zabrać egzemplarze Pum, na których się ćwiczyły do swoich jednostek macierzystych, co będzie sprzyjać zaznajomieniu się z najnowszym sprzętem jak największej liczby żołnierzy.
 
Następnym krokiem jest zawarcie wszelkich niezbędnych kontraktów na obsługę i serwis oraz wsparcie logistyczne bwp Puma, które są podpisywane przez Bundeswehrę z usługodawcą, czyli Projektgesellschaft PSM GmbH. PSM to spółka joint-venture, w której równe udziały ma Rheinmetall i Krauss-Maffei Wegmann, czyli firmy, w których skonstruowano bwp Puma i które ją produkują. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że naprawianiem nowych pojazdów nie zajmują się żołnierze (zresztą w Bundeswehrze jest tak od dekad). Jak podkreślają przedstawiciele obu spółek najważniejsze w przyjęciu do uzbrojenia Pumy, jest zabezpieczenie rozwoju sprzętu pancernego w Niemczech na kolejne lata. Polski MON nigdy się takimi drobnostkami nie przejmował.
 

Najnowsze wiadomości

zapraszamy do sklepu    •    sklep.kagero.pl

nowosci portal