Kagero Publishing

okrety ws02 aero05 sm06 mwsp03 amia04 Okrety01 mil

Back Jesteś tutaj: Start Komentarze Oferta przemysłowa PZL-Świdnik to największe korzyści gospodarcze dla Polski

Analizy, felietony

Oferta przemysłowa PZL-Świdnik to największe korzyści gospodarcze dla Polski

 

Oferta PZL-Świdnik, spółki z grupy AgustaWestland, związana z przetargiem na dostawę 70 śmigłowców dla polskich Sił Zbrojnych, daje największe korzyści gospodarcze dla Polski.

13842440285s

Wynika to z najszerszego zakresu inwestycji oraz prac rozwojowych, zapewniających wysoki poziom zatrudnienia nie tylko w zakładzie w Świdniku, ale także w przedsiębiorstwach z Lubelszczyzny i branży lotniczej w całym kraju, nie tylko przez okres produkcji 70 maszyn, ale także przez kolejne 25 lat w związku z planowanym wytwarzaniem oferowanego przez spółkę śmigłowca AW149 również na eksport.

Główne przewagi oferty przemysłowej PZL-Świdnik to:
1.    Pełna produkcja 70 śmigłowców AW149 w Polsce, a nie wyłącznie montaż końcowy
2.    PZL-Świdnik jako centrum produkcji i rozwoju AW149 w grupie AgustaWestland oraz możliwość  eksportu kolejnych kilkuset egzemplarzy do odbiorców spoza Polski
3.    Nowe inwestycje i nowe technologie oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w Polsce
4.    Korzyści ekonomiczne dla polskiej gospodarki, kooperantów PZL-Świdnik oraz Lubelszczyzny
5.    Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy

Dzięki przetargowi na zakup 70 wielozadaniowych śmigłowców Polska ma szansę zmodernizować i rozwinąć branżę lotniczo-obronną, która nie tylko jest filarem systemu bezpieczeństwa państwa, ale przede wszystkim motorem jej rozwoju. Tymczasem tylko PZL-Świdnik oferuje śmigłowiec, mogący sprostać ambitnym wymaganiom Ministerstwa Obrony Narodowej, i który będzie w pełni produkowany w Polsce, i to nie tylko dla potrzeb polskich Sił Zbrojnych, ale także na eksport.

Pełna produkcja w Polsce

W przypadku wyboru AW149 przez MON, AgustaWestland zobowiązała się do rozpoczęcia całkowitej produkcji AW149 w PZL-Świdnik, w tym w szczególności do produkcji i montażu głównych części i zespołów śmigłowca. Plan wdrożenia pełnej produkcji AW149 zakłada transfer technologii wraz z kodami źródłowymi oprogramowania komputerów i zarządzania głównymi systemami, które zostaną przekazane w ramach offsetu o wartości ponad 1 mld EUR. PZL-Świdnik będzie integratorem systemów awioniki, łączności, wyposażenia specjalnego i uzbrojenia oraz stanie się w pełni odpowiedzialny za rozwój i przyszłe modyfikacje AW149, w tym dostosowywanie śmigłowca do potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Oprócz transferu technologii, niezbędnego do produkcji śmigłowca AW149 w PZL-Świdnik, oferta offsetowa dla Polski zakłada realizację ponad 50 projektów z udziałem prawie 25 zagranicznych partnerów, którzy będą współpracować przy realizacji programu AW149 dla polskiego MON z niemal 20 polskimi przedsiębiorstwami. Łączna wartość zobowiązań offsetowych liczona jest w miliardach EUR.

AW149 – polski produkt eksportowy

Wybór AW149 przez Siły Zbrojne RP, które mogą stać się pierwszym użytkownikiem tej supernowoczesnej maszyny na tak dużą skalę, otwiera przed Polską i PZL-Świdnik szansę uzyskania statusu centrum produkcji tego modelu śmigłowca. AW149 miałby być produkowany nie tylko na rzecz polskich Sił Zbrojnych, ale także w przypadku wygranej w przetargu, na eksport.

Na podstawie wstępnych szacunków rynkowych, w ciągu najbliższych 20 lat, zapotrzebowanie na AW149 może sięgnąć ponad 350 egzemplarzy, generując przychody o wartości ponad 50 mld PLN. To, w połączeniu z uruchomieniem pakietowej sprzedaży śmigłowca SW-4 (w wersji załogowej i bezzałogowej), może doprowadzić, że przychody eksportowe spółki będą liczone w miliardach EUR.

Nowe inwestycje i technologie

Łączna wartość inwestycji związanych z ustanowieniem w PZL-Świdnik centrum produkcji AW149 na rynki zagraniczne, przy oczekiwanej sprzedaży tego modelu, może przekroczyć nawet 1 mld PLN.

W ramach modernizacji i rozbudowy zakładu planowane są inwestycje, umożliwiające zwiększenie zdolności PZL-Świdnik w zakresie produkcji śmigłowców, ich montażu, projektowania i prac badawczo-rozwojowych, w tym m.in. modernizacja istniejącej hali produkcyjnej oraz budowa nowej linii montażu końcowego, zakup nowego wyposażenia, w tym autoklawów, rozbudowa laboratorium badań wytrzymałościowych i laboratorium integracji systemów, rozwój zaplecza szkoleniowego, w tym pełen symulator lotu.

Korzyści ekonomiczne dla Polski, nowe miejsca pracy

Kolejną przewagą PZL-Świdnik są korzyści ekonomiczne płynące dla kraju i regionu – podatki, nowe miejsca pracy czy rozwój nowoczesnych technologii.

PZL-Świdnik jest największym polskim producentem śmigłowców. Jest także jednym z najważniejszych przedsiębiorstw polskiego sektora lotniczo-obronnego, a przez to integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa. PZL-Świdnik pełni rolę głównego dostawcy śmigłowców dla polskiego MON - obecnie prawie 160 wyprodukowanych w Świdniku śmigłowców pozostaje w eksploatacji Sił Zbrojnych RP, a 80% maszyn dostarczonych w ciągu ostatnich 10 lat zostało wytworzonych w PZL-Świdnik.

Zatrudniający prawie 3500 pracowników, w tym niemal 650 inżynierów, PZL-Świdnik jest jednym z największych pracodawców i najbardziej innowacyjną firmą na Lubelszczyźnie. Zgodnie z szacunkami ekonomistów UMCS w Lublinie, wybór AW149 w przetargu polskiego MON przyczyni się do powstania nawet 5900 miejsc pracy w regionie, a dzienne korzyści ekonomiczne na regionalny produkt brutto będą liczone w przedziale od 500 tys. do nawet 1,5 mln PLN dziennie. Dzięki rozbudowanej grupie lokalnych poddostawców, wchodzących w skład liczącego ponad 900 polskich firm łańcucha dostaw, silnemu zaangażowaniu w transfer nowoczesnych technologii i know-how do regionu oraz sprzedaży eksportowej przekraczającej 700 mln PLN, PZL-Świdnik jest kluczowym integratorem i jednym z kół zamachowych rozwoju lubelskiej gospodarki. Przykładem integracyjnej roli PZL-Świdnik Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych, będący wspólną inicjatywą przedsiębiorstwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Urzędu Miasta Lublin.

W 2010 r. PZL-Świdnik dołączył do europejskiej rodziny AgustaWestland, stając się trzecim filarem przemysłowym grupy w Europie, obok zakładów w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Wraz z wejściem w struktury AgustaWestland, Polska stała się jednym z rodzimych rynków koncernu. Zapewniło to także większy dostęp do światowych rynków, zwiększając możliwości eksportowe produkowanych przez przedsiębiorstwo śmigłowców (np. sprzedaż śmigłowców do Hiszpanii, Ugandy, na Filipiny; umowa dystrybucyjna na SW-4 do Chin). Inwestycje AgustaWestland związane z PZL-Świdnik wyniosły do tej pory ponad 600 mln PLN, a zapłacone w tym czasie daniny publiczne (podatki, ZUS itp.) przekroczyły 400 mln PLN.

 

Najnowsze wiadomości

zapraszamy do sklepu    •    sklep.kagero.pl

nowosci portal